Ανακοινώσεις Δημοσίου Τομέα

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Για τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.

Η εταιρεία μας υπέγραψε σύμβαση με το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης».

Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση των δυνατοτήτων των υπαρχουσών εφαρμογών:

  • Διαχείρισης Φοιτητολογίου,
  • Οικονομικών Υποθέσεων,
  • Διαχείρισης Προσωπικού - Μισθοδοσίας και Πρωτοκόλλου,
  • Την ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους με τις Γραμματείες και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Πειραιά και
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (Servers, Μεταγωγείς, Ασύρματα Σημεία Πρόσβασης & Κεραίες).

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Διαδραστικού Συστήματος Ψηφιακής Τεχνολογίας (ΟΔΣΨΤ) για το ΤΕΙ Πειραιά μέσα από ένα ηλεκτρονικό σημείο τύπου Portal (eteipir.gr).

Αναμένεται να καλυφθεί το σύνολο των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και το σύνολο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Σχολών του ιδρύματος, καθώς και ένα σημαντικό ποσοστό των διοικητικών υπηρεσιών του.

Το έργο στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση των πληροφοριακών υποδομών του ΤΕΙ Πειραιά, στις παρακάτω περιοχές: Φοιτητολόγιο-Διαχείριση Γραμματειών, Σπουδαστική Λέσχη, Διαχείριση Προσωπικού, Οικονομική Διαχείριση και Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Προμηθειών και Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διαχείριση Ροής Εργασίας.

Η αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 164.333 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.